Apstiprināts projekts “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūve”

Publicēts: 
06.09.2019 - 11:45

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Pļaviņu novada pašvaldības projekta iesniegumu “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūve Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Pļaviņu novada lauku teritorijā, pārbūvējot autoceļu Veltas –Stēģi – A 117 km (2.244 km), lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību Pļaviņu novadā.

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir EUR 277 925.42, no tām EUR 240 606.57 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada augustam.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm