Aptauja uzņēmējiem par topošā Aizkraukles novada attīstību

Publicēts: 
16.03.2021 - 10:30

2020. gada 29. oktobra Aizkraukles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 292 “Par jaunizveidojamā Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021 .- 2037. gadam un Attīstības programmas 2021. - 2028. gadam izstrādes uzsākšanu”, kurā nolemts sadarbībā ar Kokneses, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām sākt Aizkraukles novada attīstības dokumentu izstrādi.

Ikviens Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu novada uzņēmējs ir aicināts sniegt ieguldījumu attīstības dokumentu izstrādē un aizpildīt īsu aptaujas anketu par uzņēmējdarbības vidi topošajā Aizkraukles novadā.

Aptaujas anketa aizņems ne vairāk kā 10 minūtes un palīdzes pašvaldībai izprast uzņēmēju vajadzības un izaicinājumus, kā arī iespēju robežās tos risināt. Aptaujas norises laiks ir no 17.marta līdz 31. martam. Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks atspoguļoti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa (šeit).