Ar 12. maiju stājušies spēkā nosacījumi nākamajam COVID -19 ierobežošanas posmam

Publicēts: 
12.05.2020 - 17:45

No šodienas, 12. maija, valstī stājas spēkā 2020. gada 7. maija rīkojums Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu. Lai arī tiek atcelti vairāki ierobežojumi, iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas un pasākumus. Pandēmija pasaulē nav beigusies, arī Latvijas epidemiologi norāda, ka vīrusa izplatība joprojām sabiedrībā notiek, turklāt COVID-19 visbiežāk izplatās ģimenes locekļu, kolēģu un draugu vidū, tāpēc arī turpmāk 2 m distancēšanās un epidemiologu norādījumu ievērošana ikdienā ir obligāts priekšnoteikums ierobežojumu mazināšanai.

No 12. maija ir mazināti ierobežojumi izglītības, sporta, dažādu pasākumu organizēšanas un pulcēšanās un tūrisma jomās.

Izglītība un sports.

Izglītības jomā visu veidu mācību process (izņemot izglītības procesu sporta skolās) joprojām notiks attālināti, tai skaitā pašlaik netiks organizētas bērnu nometnes.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām var lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.

Ievērojot noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, atļautas klātienes konsultācijas, lai sagatavotos valsts pārbaudījumiem vai profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem konsultācijas klātienē ir atļautas.

Klātienē var notikt arī organizēti bezkontakta sporta treniņi vai nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:

  • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
  • treniņa laiks iekštelpās – trīs stundas, ārtelpās laiks neierobežots;
  • nodarbību vada sertificēts treneris;
  • tiek ievērota savstarpēja divu metru distance;
  • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
  • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem;
  • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
  • jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās.

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, ir atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat ir atļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nav ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkst pārsniegt trīs stundas. Organizatoram jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Nav atļauti publiskie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, un privātie sporta pasākumi.

Savukārt kultūras ministram ir tiesības reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās. Pēc pieejamās publiskās informācijas, Kultūras ministrija sola šo kārtību pasludināt 19. maijā.

Tirdzniecības centri.

Turpmāk brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros strādās visi veikali.

Tūrisms.

Pēc 12. maija ir atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienas pašizolācija dzīvesvietā neattiecas uz Latvijas valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav Latvija, Lietuva vai Igaunija.

Pārējie nosacījumi par pašizolāciju paliek spēkā.

Transports.

No 12. maija sabiedriskajā transportā pasažieriem jāvalkā mutes un deguna aizsegi.

Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Pļaviņu novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs notiek aktīvs darbs pie skaidru un drošu pasākumu kopuma izstrādes pakāpeniskai iestāžu darbības atsākšanai un atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanai klātienē sākot no nākošās nedēļas.

Lūdzam sekot informācijai novada mājas lapā www.plavinunovads.lv un sociālajos tīklos.

 

Informāciju publicēšanai apkopoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa