Ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu var iepazīties tikai iepriekš telefoniski sazinoties

Publicēts: 
25.03.2021 - 12:30

Paziņojam, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2020. gadu var iepazīties tikai iepriekš telefoniski sazinoties ar namu pārzini pa tālr. 29218133 darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Sakarā ar noteikto ārkārtējo situāciju valstī, lai neveidotos drūzmēšanās, lūdzam iespēju robežās dzīvokļu īpašniekiem iegūt informāciju, sazinoties ar māju vecākajiem. Aicinām māju vecākos būt aktīviem un ieinteresētiem informācijas tālākai nodošanai dzīvokļu īpašniekiem.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”