Ar Piektdienas Pēcpusdienas Pikniku Pļaviņu Pļavā aizvadīts “Latvijas Goda aplis”

Publicēts: 
17.07.2018 - 08:30

13. jūlijā notika otrais Piektdienas Pēcpusdienas Pikniku Pļaviņu Pļavā. Tas norisinājās “Latvijas Goda apļa” ietvaros.

Neraugoties uz laikapstākļiem, Pļaviņu pļavā pulcējās daudz piknikotāju, kas, atbilstoši pasākuma dreskodam, bija tērpušies puķu rakstu apģērbā un veidoja savas piknikvietas. Visi tika cienāti ar Pļaviņu plostnieku putru un Pļaviņu padzērienu.

Pasākums sākās ar Dziesmu un deju svētku atskaņu koncertu “Es dziedu, es dejoju Latvijai”. Koncertā piedalījās JDK “Daugaviņa”, VPDK “Vidupe”, koris “Loreleja”, Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas”, folkloras kopa „Āre”, Vietalvas pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Zīle” un Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi”.

Goda saimnieku un vakara vadītāju loma bija uzticēta Pļaviņu novada domes priekšsēdētājam Aigaram Luksam un deputātei Silgai Stučkai.

Goda viesu kārtā šajā vakarā tiks celti TDA “Daugaviņa” bijušie dalībnieki, jo deju ansamblis šogad svin 70 gadu jubileju. “Latvijas Goda aplis” pasākumā īpaši sveica un pasniedza pateicības rakstus Veltai Kaņepējai, Staņislavai Kalniņai un Vilim Staklem par kultūras tradīciju uzturēšanu Pļaviņu novadā un nodošanu nākamajām paaudzēm.

“Latvijas Goda aplis” arī piedāvāja Latvijas simtgadei veltītos informatīvos materiālus un suvenīrus, kā arī aicināja izspēlēt puzles spēli “Cik labi Tu pazīsti Latviju?”.

Vakara turpinājumā tika apbalvoti krāšņāko piknikvietu autori. Veicināšanas balvas tika visiem piknikvietu veidotājiem, bet par radošākajām un interesantākajām atzītas Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas”, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un folkloras kopas „Āre” radītās piknikvietas. Balvās bija piknika grozi un piederumi.

Piknika turpinājumā pļavas dančos aicināja iesaistīties Vietalvas pagasta līnijdeju kolektīvs “Smaidas”. Iestājoties tumsai, varēja vērot uguns šovu, bet līdz rīta gaismai muzicēja “Rumbas kvartets”.
 

Sanita Kitajeva