Atjaunos baznīcas jumtu

Publicēts: 
08.01.2018 - 16:30

2017. gada sākumā ar aicinājumu laikrakstā  "Pļaviņu Novada Ziņas" Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā draudze uzsāka līdzekļu vākšanu būvprojekta izstrādāšanai, lai atjaunotu dievnama jumta konstrukcijas.

Ar Pļaviņu novada domes, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Zemgales plānošanas reģiona, Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu 2017. gada 31. novembrī tika  pabeigts būvprojekts „Baznīcas ēkas jumta konstrukciju atjaunošana”.

Būvprojekta vadītājs un autors ir Latvijā viens no izcilākajiem kultūrvēsturisko ēku atjaunotājiem arhitekts, būvmākslas objektu restaurators Pēteris Blūms.

Šobrīd būvprojekts  ar pieteikumu finansējuma saņemšanai ir iesniegts Sakrālā mantojuma padomē, kuras darbību nodrošina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija saskaņā ar 01.12.2017. apstiprināto Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumu.

Ceram saņemt Valsts budžeta līdzekļus dievnama jumta konstrukciju atjaunošanai, jo Pļaviņu Svētā Pētera evaņģēliski luteriskā baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pateicamies visiem, kas atbalstīja būvprojekta izstrādi!

Draudzes priekšniece Santa Urberga

Attēlā -  rasējums no būvprojekta arhitektoniskās daļas