Augusts bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
03.09.2019 - 10:30

Augusta mēnesī bibliotēkā notika dažādas aktivitātes saistītas ar lasīšanu un grāmatām. Tika organizētas pārrunas par projekta “Bērnu žūrija” grāmatām, novadīti vairāki bērnu rīti PII “Bērziņš” sagatavošanas un vecākās grupas bērniem.

Augustā notika projekta “Grāmatu starts” kārtējā nodarbība mazajiem četrgadniekiem kopā ar vecākiem. Šoreiz bērni viens otru iepazīstināja ar savu mīļāko grāmatu un ilustrāciju no grāmatas. Nodarbības otrajā daļā visi projekta dalībnieki devās interesantā ekskursijā uz dzīvnieku un putnu mājvietu - dzīvnieku apskates saimniecību “Karlīnas”. Paldies visiem projekta “Grāmatu starts” vecākiem par atbalstu! Pašās augusta beigās deviņi čakli bibliotēkas lasītāji iepriecināja SAC “Pļaviņas” iemītniekus ar dziedātām dziesmām, skandētiem dzejoļiem, flautas skaņām. 30. augustā bērnu bibliotēka aicināja visus skolas bērnus uz kopā sanākšanu “Atvadas vasarai”, kur atraktīvās un interesantās spēlēs ātri pagāja laiks.

Pļaviņu bērnu bibliotēkas kolektīvs vēl veiksmīgu jauno mācību gadu visiem Pļaviņu novada bērniem un gaida ciemos bibliotēkā!

Gunta Grandāne,
Bērnu bibliotēkas vadītāja