Augusts bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
01.09.2020 - 17:00

Vasara, ritot savu gaitu, jau iegriezusies rudens pusē. Noslēdzas pēdējais vasaras brīvlaika mēnesis. Tas aizvadīts gana darbīgi. Kā parasti skolas brīvdienu laikā, bērnu bibliotēkā nekad netrūka mazo apmeklētāju, kuri centās izmantot visas bibliotēkas piedāvātās iespējas.

Pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnu grupa regulāri piedalījās skaļās lasīšanas nodarbībās. Tur tika lasītas projekta “Bērnu žūrija” abu visjaunāko grupu grāmatas. Lasīšanas laikā aplūkojām un novērtējām arī šo grāmatu ilustrācijas.

“Nesēžam pie datora!” Tāds sauklis bija aktīvo spēļu un rotaļu pēcpusdienai, ko jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem vadīja JIC “Ideja” brīvprātīgās jaunietes. Kustību rotaļas bibliotēkā un āra laukumā aizrāva visus, arī tos, kuri parasti aizraujas ar “sēdēšanu” datorā vai telefonā. Savukārt mēneša beigās spēlējām klusākas un mierīgākas spēles, kuras var arī spēlēt rudens vakaros pēc skolas.

Augustā mums bija iespēja arī iepriecināt sociālās aprūpes centra vecļaudis ar koncertu – bērnu dziedātām dziesmām, spēlētiem skaņdarbiem, deklamētiem dzejoļiem. Paldies centra darbiniekiem par laipno uzaicinājumu!

Tomēr vislielāko atsaucību un aizrautību izraisīja tikšanās ar “Vainglory Verde” suņu audzētavas darbiniecēm un pieciem viņu burvīgajiem suņiem. Šīs labestības un mīlestības pilnās nodarbības visiem vēl ilgi paliks jaukās atmiņā.

Novēlam visiem mazākiem un lielākiem bibliotēkas lasītājiem un viņu vecākiem daudz spēka, veiksmes, izturības un panākumu jaunajā mācību gadā! Lai jums veicas! Protams, pēc skolas mēs visus gaidīsim atkal pie mums – bērnu bibliotēkā. Uz tikšanos!

Antra Galiņa, bibliotekāre