Bērnudārzos ciemojas Metenis (PAPILDINĀTS)

Publicēts: 
07.02.2018 - 13:45

PII "Bērziņš"

7. februārī bērnudārzā “Bērziņš” ciemojās Metenītis. Viņš bērnus iepazīstināja ar Meteņa dienas tradīcijām, jokojās un meta krāsainas pogas, kuras bērni ķēra ar lielu prieku. Bērni vizinājās ragavās, mētājās ar sniegu un spēlēja dažādas sniega spēles, arī Metenis draiskojās kopā ar bērniem. Bērnudārzā visi atgriezās jautrā omā ar sārtiem vaigiem un ar Metenīša dāvinātu kliņģeri rokās. Februārī vēl baudīsim ziemas priekus, bet martā jau sāksim gaidīt pavasari.

Dace Krūmiņa, jaunākās grupas skolotāja

 

PII "Jumītis"

Ziema vēl nav pagājusi, tomēr gaisā jūtams pavasara tuvums un klāt ir Metenis. Meteņos valda jautrība, tāda bija arī bērnudārzā “Jumītis” 13. februāra rītā, kad visi sanāca kopā maskās tērpušies, lai dziedātu dziesmas, ietu jautrās rotaļās, lielītos. Neparasta bija pavasara un ziemas cīkstēšanās, šoreiz, piedaloties dažāda sastāva vairākām komandām, tomēr uzvarēja ziema. Tā kā laikam kādu labu brīdi vēl varēsim izbaudīt sniegoto ziemu, par ko vairāki bērni bija ļoti priecīgi.

Bērni zina, ka kaut kur jābūt arī pašam Metenim, tādēļ devās to meklēt, un atrada arī. Šoreiz viņš vietu bija radis bērnu iecienītajās rotaļu ierīcēs “Smildziņas” laukumā un nebija ieradies tukšā, Metenim maisā bija gan pīrāgi, gan laimes pogas. Visi priecīgi, apēduši garšīgo pīrāgu, dabūjuši laimes pogu, kopā ar Meteni jautri laidās no kalniņa, lai lini vasarā izaugtu gari jo gari.

PII “Jumīša” saime Pļaviņu novada iedzīvotājiem novēl kārtīgi izbaudīt ziemas priekus un pavasari gaidīt ar smaidu sejā!

Aiga Čepule, pirmsskolas izglītības metodiķe