Bezmaksas apmācības mežsaimniekiem

Publicēts: 
04.04.2018 - 09:45

Saistībā ar izsludināto 6. kārtu meža ieaudzēšanai (no 19. aprīļa līdz 21. maijam), informējam meža īpašniekus par iespēju saņemt atbalstu un par izmaiņām atbalsta piešķiršanas kārtībā.

Atbalstu piešķir meža ieaudzēšanai un kopšanai, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

2018. gada 2. martā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai". Grozījumi paredz:

Atbalsta pretendentam iegūt 5 punktus projekta vērtēšanas procesā, ja pretendents apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. Šos kursus organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs.

Tie pretendenti, kuri  iepriekš apmeklējuši mācības, var projektam klāt pievienot apliecinājumu. Kuri vēl nav paspējuši apmeklēt mācības un vēlas saņemt 5 punktus, iesniedzot projektus nākamajās kārtās, aicinām uz mācībām 13. un 14. aprīlī Skrīveros un izmantot šo iespēju turpmākos projektu iesniegšanas periodos.

Informācija par BEZMAKSAS 2 dienu apmācību kursiem Skrīveros „Kokaugu audzēšana neizmantotās zemēs, plantāciju meži” mācībām šeit.

Jekaterīna Blaua
Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs"
Sēlijas nodaļa
 +371 26534704
E-pasts: jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv
www.mkpc.llkc.lv