Bibliotēka piedāvā tikšanos ar Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgu personību pētnieci, rakstnieci Ingunu Baueri

Publicēts: 
22.11.2019 - 13:15

23. novembrī plkst. 13.00, Pļaviņu novada kultūras centrā, Pļaviņu novada bibliotēka aicina visus interesentus uz tikšanos ar rakstnieci Ingunu Baueri, kura pastāstīs gan par romāna tapšanas gaitu, gan savām atklāsmēm un pārdomām, strādājot pie minētos dzimtu vēstures izpētes.

Pirms sarīkojuma - no plkst. 12.00, kultūras centra foajē darbosies jauno grāmatu galds, kur varēs apskatīt un iegādāties dažādu apgādu un izdevniecību grāmatu jaunumus. Protams, arī apgādā “Zvaigzne ABC” klajā nākušo I. Baueres grāmatu.

 Tāpat darbosies grāmatu galds “Grāmata meklē īpašnieku” – aicinām ikvienu piedāvāt labi saglabātas grāmatas, kuras mājas bibliotēkā kļuvušas liekas. Dosim grāmatām jaunu iespēju!

Oktobra mēneša nogalē klajā nāca rakstnieces Ingunas Baueres jaunā grāmata – biogrāfiskais romāns “Mazā, klusā sirds. Dārta un Krišjānis. Pirms tautasdziesmas”. Rakstniecei pieder nu jau vairāki biogrāfiskie romāni par Latvijas kultūrvēsturē pazīstamām personībām – Juri Neikenu un viņa ģimeni, Ati un Lizeti Kronvaldiem; Kārli un Lizeti Skalbēm; Edi un Andreju Pumpuriem; Matīsu Kaudzīti un viņa  sievu Līzi Rātminderi. Arī par mūsu laikabiedru – komponistu Jāni Lūsēnu.  Jaunā grāmata ir stāsts par Dainu tēva Krišjāņa Barona un viņa dzīvesbiedres Dārtas ģimeni, viņu dzimtām.

“Dārtēns. Dārta. Doriņka. Darja Ivanovna. Mūsu Dainu tēva Krišjāņa Barona mīļotā, vēlāk sieva, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. ,,Šoreiz vēl nevaru pie jums tapt,” viņš rakstīja bieži, bieži. Rūpējās, sūtīja naudu, uztraucās, bet bija prom. Gadu gadiem. Arī tad, kad dzima bērni. Arī tad, kad viņi mira. Dārta savus trīs apglabāja pati. Pēterpilī, Svētā Mitrofana kapsētā, kas šodien zem tālu izaugušās lielpilsētas asfalta. Bet viņa turpināja mīlēt un gaidīt. Mazā, klusā sirds…

[…]Viņa bija zemas kārtas meitene, kura neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa Barona acīs stāvēja pāri visām: ,,Vienkāršākie ļaudis bez ieskolotām grāmatu gudrībām bieži izrādījās viedāki par daudziem gudrajiem. Dārtas mazā, klusā sirds sevī glabāja bagātības, ko ķeizarienes nepazina, kaut nēsāja kroņus un staigāja ar dimantiem greznotās mantijās.”

Viņa bija latviete, un par krietnu latvieti izaudzināja Krievijā dzimušo un skoloto dēlu Kārli Baronu - ievērojamu mediķi, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesoru un ilggadīgu LU Zobārstniecības institūta vadītāju.

Viņa zināja sava vīra stiprās un arī vājās puses. Par labo priecājās, ļauno nepieminēja.

Mazā, klusā sirds…”

 / no grāmatas publicitātes materiāla rakstnieces Ingunas Baueres mājas lapā /

 

Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēka