Biedrība “Ābeļziedi” izvērtē paveikto Latvijas simtgades gadā

Publicēts: 
11.03.2019 - 10:45

2018. gads, Latvijas simtgades gads, bija īpašs arī Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta nevalstiskajai organizācijai - senioru biedrībai “Ābeļziedi”. Šobrīd tā apvieno 58 biedrus un, kā ierasts, gada sākumā izvērtēja paveikto pagājušajā gadā.

Biedrības virzības spēks ir tās valde septiņu cilvēku sastāvā, ko vada ilggadējā valdes priekšsēdētāja Anna Jukša. Valdē Annai turpinās palīdzēt Ērika, Leons, Zigrīda, Vilnis, Valija un Pēteris.

Sapulci, kas notika tieši Starptautiskajā sieviešu dienā, vadīja valdes loceklis Leons Laizāns. Ar klusuma brīdi un aizdegtu svecīti seniori atcerējās trīs aizgājējus, kas atstāja šo sauli aizvadītajā gadā. Anna Jukša atskaites ziņojumā runāja par dažādajām aktivitātēm, kurās seniori piedalās katrs pēc savām iespējām un interesēm.

Biedrība nav iedomājama bez senioru ansambļa “Ābeļziedi”. Šobrīd tajā skolotājas Olgas Krasutinas vadībā dzied 9 brīnišķīgas dziedātājas: Mārīte, Vija, Anna, Ērika, Anita, Vaira, Skaidrīte, Daina, Ausma. Neaizmirstams notikums ansambļa pastāvēšanas vēsturē bija piedalīšanās līdz šim nebijušā pasākumā - pirmajos valsts senioru ansambļu sadziedāšanās svētkos “Latvijas seniori - valsts simtgadei”. Tie norisinājās vasarā Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”. Skatītāju priekšā stājās 5 kolektīvi no Latgales, 21 no Vidzemes, 5 no Kurzemes un 12 no Zemgales. Kolektīvs “Ābeļziedi”, neņemot vērā lielo dziedāšanas un koncertu pieredzi, šādā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Dziesmas bija skaistas, noskaņojums - labs. Bija patīkami atrasties tik lielā domubiedru pulkā, tā bija laba iespēja dibināt jaunus kontaktus un iegūt jaunus draugus. Sadziedāšanās bija stiprinājums mūsu valstij, tradīcijām , kultūrai un valodai. Par godu skaistajiem valsts svētkiem dziesmas skanēja no sirds uz sirdi.

Senioru ansamblis valsts jubilejas gadā piedalījās arī daudzos pasākumos savā Pļaviņu novadā, kuplinot gan pilsētas un pagasta, gan pašu organizētos pasākumus. Ansamblis piedalījies arī vairākos konkursos.

Vēl aizvien turpinās ilggadējā sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko nevalstisko organizāciju – sporta biedrību “Pļaviņu pļāvēji”. Visos šīs biedrības pasākumos ir dziedājis arī mūsu senioru ansamblis. Dziesmas ir skanējušas gan pļavā, uzmundrinot pļāvējus, gan gadskārtu svinībās, priecējot sava pagasta iedzīvotājus. Var tikai apbrīnot šo abu biedrību veiksmīgo sadarbību, kur pozitīvas emocijas un veselīgs, aktīvs dzīvesveids soļo plecu pie pleca!

Pagājušajā gadā, kā ik gadu, notika divas ekskursijas. Divu dienu brauciens uz Liepāju un kaimiņvalsti Lietuvu sniedza gan vairākas nopietnas mācības, tomēr atmiņā daudz vairāk paliks simtgades rudens ekskursija. Tās laikā “Ābeļziedi” turpināja iepazīt savu Tēvzemi. Maršrutā tika iekļauti pieci apskates objekti, arī tūristu iecienīts galamērķis, kādu otru Latvijā neatrast, - senais papīrfabrikas ciemats pie Gaujas - Līgatne. Vienlaicīgi tika atzīmēta arī Starptautiskā senioru diena. Seniori bija ļoti priecīgi, iepazīstot mūsu valsts vēsturi tās lielās jubilejas gadā.

Seniori aktīvi darbojās vēl daudzos un dažādos pasākumos, lai paši justos noderīgi, lai sniegtu prieku daļai sabiedrības, lai būtu gandarīti un sociāli aktīvi visos svarīgos Latvijas, sava novada un pagasta notikumos.

Biedrība “Ābeļziedi” 2018. gadā tika oficiāli iekļauta Latvijas Pensionāru federācijas Vidzemes reģiona biedrību sarakstā. Diemžēl pagaidām tā ir vienīgā Pļaviņu novada senioru biedrība. Par biedra naudu izlietojumu sanāksmē atskaitījās biedrības grāmatvede Dzintra.

Sieviešu dienā izskanēja ļoti skaists, pavasarīgs senioru ansambļa koncerts un zieds katrai dziedātājai un ansambļa vadītājai bija pateicība par to. Ziedi iepriecināja arī tās sievietes, kas valsts simtgades gadā darbojās valdē un, protams, brīnišķīgās “Aizezeres muzikantu” dāmas, kuras vakara gaitā priecēja seniorus. Tika izteikta pateicība visiem biedrības atbalstītājiem par sadarbību, Pļaviņu novada domei, biedrības valdei, katram aktīvajam biedrības biedram.

Vakara gaitā izskanēja ierosinājumi rīkotajām aktivitātēm, jaunas radošas idejas. Jāsecina, ka iespēju robežās biedrība ar savu darbību ir centusies valsts simtgades gadā uzlabot savu līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Seniori saka paldies par gūto dvēseles mieru šajā vakarā un vēl visiem labu veselību un dzīves prieku!

Biruta Irēna Osīte