Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina 5.kārtu uzņēmējiem