Biedrība "Kopsolis" saņēmusi finansējumu “Aizkraukles rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā

Publicēts: 
02.08.2019 - 12:15

Biedrība „Kopsolis” piedalījās biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā R5 – Atbalsts kultūras aktivitātēm vietējiem iedzīvotājiem, iesniedzot projektu „JDK „Daugaviņa” – Latvijai un pasaulei”.

Biedrības projekts Nr. 19-04-AL08-A019.2203-000001 „JDK „Daugaviņa” – Latvijai un pasaulei” ir atbalstīts, un ir iegūts finansējums, kura attiecināmās izmaksas sastāda EUR 9999.84. Projekta līdzfinansētājs 10 % apmērā ir Pļaviņu novada dome.

Biedrība ir uzsākusi projekta realizāciju, kura rezultātā JDK „Daugaviņa” tiks izgatavoti Zemgales novada tautas tērpi.

Biedrības „KOPSOLIS” valdes locekle
Iveta Krastiņa