Covid-19 izplatības ierobežošanai pirms ierašanās Latvijas Republikā ikvienam rakstiski jāapliecina, ka ievēros epidemioloģiskās drošības pasākumus

Publicēts: 
16.07.2020 - 18:15

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu, ka ikvienai personai pirms ierašanās Latvijas Republikā, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, tajā skaitā starptautisko autobusu pārvadājumus, rakstiski jāapliecina, ka nepieciešamības gadījumā persona ievēros Latvijā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Turpmāk pasažieriem vajadzēs aizpildīt apliecinājumu, kurā būs jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis saziņai, faktiskās dzīvesvietas adrese, kā arī valstis, kurās persona ir uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā (būs jānorāda arī izbraukšanas datums no konkrētās valsts). Personai, kura ir uzturējusies valstī, kas ir publicēta SPKC mājaslapā un uz kuru tiek attiecināmi ierobežojošie pasākumi, būs jāapliecina, ka Latvijā noteiktie piesardzības pasākumi tiks ievēroti, tai skaitā tiks ievērota pašizolācija.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 2020. gada 09. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 38.punktu, pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma nodošanu Valsts robežsardzei, kas savukārt to nodod Valsts policijai.

SPKC mājaslapā ir publicēts to valstu saraksts, uz kurām ir attiecināmi ierobežojošie pasākumi: https://bit.ly/30bImyu.

 

Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildītās anketas iespējami ātru nodošanu:

  • Valsts robežsardzei, ja apliecinājumā ir norāde par personas uzturēšanos valstī, uz kuru saskaņā ar SPKC publicēto informāciju ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (Valsts robežsardze šo anketu nodod Valsts policijai);
  • SPKC, ja anketā ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

http://www.atd.lv/lv/jaunumi/personai-kura-iece%C4%BCo-no-%C4%81rvalst%C4%ABm-ir-j%C4%81aizpilda-anketa-apliecinot-ka-nepiecie%C5%A1am%C4%ABbas

Kārtība, kādā anketas iesniedz Valsts robežsardzei:

Vietās, kur ir Valsts robežsardzes posteņi, anketas tiek atdotas tur (lidosta, lielās ostas).

Ja Valsts robežsardzesposteņa nav, tad ieskanētā formā sūta uz e-pastu:odp@rs.gov.lv vai zvana uz +371 67075616 vai +371 67075718 un vienojas par iespējām Valsts robežsardzeiierasties uz konkrēto reisu un paņemt anketas.

Kārtība, kādā nodod informāciju SPKC

Personiski, ierodoties SPKC iestādēs no 8:30 līdz 17:00 (darba dienās)

  • Jelgava, Skolotāju iela 3
  • Rēzekne, Zemnieku ielā 16a
  • Daugvpils, 18.novembra iela 105
  • Liepāja, Friča Brīvzemnieka iela 56
  • Ventspils, Saules iela 31
  • Rīga, Centrālais birojs, Duntes iela 22, k-5, 208.kabinetā (direktora palīgam).

Vai skanētā formā, nosūtot uz e-pastu covid19@spkc.gov.lv.

Anketas pieejamas šeit:

ANKETA LATVIEŠU VALODĀ

ANKETA KRIEVU VALODĀ

ANKETA ANGĻU VALODĀ

 

 

Valsts SIA Autotransporta direkcija