Cūkmens ierodas pie "Zīļukiem"

Publicēts: 
01.11.2019 - 12:30

30. oktobra rīta cēlienā pirmsskolas izglītības “Jumītis” filiāles “Zīļuks” bērniem bija pārsteigums – visā savā varenībā ieradās zaļo mežu aizstāvis Cūkmens.

Lielākie bērni, protams, bija dzirdējuši un redzējuši Cūkmena aktivitātes mežos un dabas objektos.

Iedotie mācību materiāli palīdzēs veidot un nostiprināt audzēkņu izpratni par to, cik nozīmīgi ir rūpēties par vides sakoptību, saudzīgu attieksmi pret apkārtni un dabu.

Bērni ar prieku piekrita kļūt par Cūkmena detektīviem un arī turpmāk uzturēt tīru  apkārtējo vidi, iesaistot savu ģimeni.

 

Pirmsskolas izglītības “Jumītis” filiāles “Zīluks” vadītājas vietniece

Maija Zdanovska