Decembris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
03.01.2019 - 08:45

Aizvadīts ne tikai kārtējais mēnesis, bet aizgājis viss 2018.gads. Tas bijis rosīgs, darbīgs un gana labs arī pie mums, bērnu bibliotēkā. Arī decembris nebija izņēmums. Kā parasti, notika gan klubiņa “Sprīdītis” nodarbības, kurās bērni varēja radoši izpausties, gan bērnudārza audzēkņu un 1.klašu bērnu darbošanās projektos “Bērnu žūrija” un “Mūsu mazā bibliotēka”. Arī dambretes nodarbības reizi nedēļā pulcēja interesentus gan no PII “Bērziņš”, gan skolēnus. Vairāki bērni jutās jau tik labi sagatavojušies, lai piedalītos mūsu novada atklātajā dambretes turnīrā Kriškalnos. Un viņiem labi veicās. Paldies skolotājam, mūsu bibliotēkas brīvprātīgajam Herbertam Milleram!

Notika arī Latvijas valsts mēroga skaļās lasīšanas konkursa 5., 6. klašu skolēniem 1. kārta. Tajā vislabāk veicās un uz reģionālo konkursu Koknesē tika izvirzīti: Aleksa Kitajeva, Kate Kondrāte, Ance Bērziņa un Edgars Elgars Bērziņš.

Kā parasti, brīvdienu laikā notika literārie lasījumi, kas turpinās katru dienu plkst. 13.00 visu brīvlaiku. Katru reizi lasām citu stāstu vai tā fragmentāru apdari.

Arī jaunajā gadā visi mazie un lielie lasītāji pie mums mīļi aicināti katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00. Tiekamies bibliotēkā!

 

Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekāre Antra Galiņa