“Domā par saknēm, bez tām šeit nostāvēt grūti…” Bibliotēka aicina pieminēt ievērojamus novadniekus

Publicēts: 
23.03.2021 - 14:30

23. martā aprit 150 gadi kā dzimis viens no ievērojamiem Pļaviņu novadniekiem – Jūlijs Rumpe (1871-1929), kurš ar savu darbību sekmējis Pļaviņu pilsētas attīstību. Pagājušā gadsimta pirmajās desmitgadēs viņš bija pazīstams sabiedriskais darbinieks un uzņēmējs, viens no studentu korporācijas “Tālavija” dibinātājiem un darbības organizētājiem. Par nopelniem Latvijas valsts labā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni.

Atzīmējams ir fakts, ka nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij, Jūlijs Rumpe bija starp tiem, kuri aktīvi iesaistījās pašvaldības darbā, nākot ar jaunām ierosmēm. 1919. gadā saimnieciski rosīgā un blīvi apdzīvotā Pļaviņu miesta teritorija joprojām atradās Stukmaņu pagasta pārvaldībā. Jūlijs Rumpe bija viens no tiem, kuri organizēja iedzīvotāju sapulci ar prasību izveidot patstāvīgu pašvaldības pārvaldes struktūru Pļaviņu miestā.

1927. gadā, kad Pļaviņām tika piešķirtas pilsētas tiesības, Jūlijs Rumpe tika ievēlēts par jaunās pilsētas pašvaldības vadītāju.

Interesanti, ka Jūlijs Rumpe ir dzimis talantīgā Pļaviņu tirgotāja un veikalnieka Indriķa Rumpes (1842-1900) ģimenē. 19. gadsimta otrajā pusē šī uzņēmīgā latvieša saimnieciskā darbība, balstīta tālredzīgā saimniekošanas stratēģijā, ievērojami sekmēja Pļaviņu kā apdzīvotas vietas izaugsmi.  Netālu no Stukmaņu dzelzceļa stacijas, Indriķis Rumpe uzbūvēja lielas noliktavas no zemniekiem iepirkto lauksaimniecības preču uzkrāšanai, organizēja lauksaimniecības preču eksportu uz ārzemēm, izmantojot dzelzceļa līniju. Ieguvis ievērojamu turību, uzņēmīgais tirgotājs 19.gadsimta 80.gados iegādājās savā īpašumā Līkummuižu (Stablitene) un lielu zemes īpašumu, uzbūvēja tur būvmateriālu fabriku, kur ražoja cementa jumta dakstiņus un grīdas flīzes. Pēc tēva un brāļa Teodora nāves, ģimenes uzņēmuma vadību pārņēma Jūlijs Rumpe.

Piedāvājam ieskatu bibliotēkas novadpētniecības materiālu konspektīvā apkopojumā “Jūlijam Rumpem – 150”, aicinām pieminēt ievērojamo novadnieku un uzzināt vairāk  par Pļaviņu pilsētas vēsturi.

Ziņu sagatavoja:

Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēkas direktore