Domes sēdē vienojas par 2019. gada prioritārajiem projektiem

Publicēts: 
31.10.2018 - 14:00

Pļaviņu novada domē oktobra domes sēdē pieņemts lēmums apstiprināt prioritāros projektus, kurus pašvaldība plāno īstenot 2019. gadā.

Pļaviņu novada domes deputāti vienojušies, ka nākamā gada būtiskākie darbi notiks izglītības iestādēs: tiks veikts Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiāles “Bērziņš” 2. stāva remonts, Pļaviņu novada ģimnāzijas gala kāpņu un bibliotēkas remonts.

Lēmums par lielākajiem 2019. gada darbiem pieņemts jau tagad, lai varētu veiksmīgāk plānot to norisi, veikt nepieciešamos priekšdarbus un nākamajā gadā laicīgi uzsākt un pabeigt darbus.

Šobrīd Pļaviņu novada domē notiek darbs pie 2019. gada budžeta sastādīšanas. Pieejamā finansējuma robežās Pļaviņu novadā plānoti arī daudzi citi teritorijas labiekārtošanas darbi, ielu remonti, par kuriem tiks lemts, pieņemot nākamā gada budžetu.

Sanita Kitajeva