Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānu un tāmi

Publicēts: 
15.10.2020 - 11:15

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 10. punktu informējam, ka ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (obligāti jābūt apstiprinātai pilnvarai) no 2020. gada 16. oktobra var iepazīties SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, piektdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 (1. kabinetā).

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam, tālrunis 29218133!

 SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”