“Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!” - attālināta mazo novadnieku sveikšana

Publicēts: 
20.05.2020 - 16:15

Šogad Pļaviņu novada dome attālināti sveic 34 iepriekšējā gadā (2019. gadā) dzimušos mazuļus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu novadā: 2 aiviekstiešus, 4 klintainiešus, 5 vietalviešus, 23 pļaviņiešus.

Katram mazajam novadniekam ir sagatavota dāvanu paciņa, kurā ir latviešu tautas pasaku izlase “Pasaku kamoliņš” un Margaritas Stārastes pasaku grāmata “Laimes zeme”, dāvanu karotīte ar Pļaviņu novada simboliku, kā arī novada domes priekšsēdētāja Aigara Luksa parakstīts apsveikums.

Sazinoties ar bērnu vecākiem, par dāvaniņu nogādāšanu mazajiem Pļaviņu novadniekiem rūpējas Dzimtsarakstu nodaļa.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Liepiņa

(Tālr. 28616815; 65133865)