Februārī Gostiņu bibliotēkā skatāma Evas Zeipes – Mačas radošo darbu izstāde

Publicēts: 
06.02.2018 - 08:30

Iecere Gostiņu bibliotēkā veidot izstāžu ciklu ar novadnieku darbiem radās pagājušā gada nogalē, kad Pļaviņu mākslas skolas izstādes atklāšanā pilsētas kultūras centrā tika ļauts ieskatīties pieaugušo studijas vaļas prieka valstībā.  Apmeklētāju vērtēšanai toreiz bija izliktas gleznas, keramika, zīds. Skatītāji apjauta, ka brīnišķīgu pedagogu vadībā ir ticis lauzts pieauguša cilvēka nevarēšanas biklums un iegūta uzdrīkstēšanās saskatīt, apstādināt un iekrāsot mirkli.

 Katra no kursantēm būs gaidīta Gostiņu bibliotēkā parādīt savu veikumu, bet februāra mēnesis pieder Evai. Jau trīs gadus radošai dzirkstij savas pirmdienas vakarus atdod Eva Zeipe- Mača. Sākotnējā vēlme tikai nedaudz apgūt iemaņas keramikas veidošanā pielikusi klāt zīda viegluma noslēpumus un gleznošanas prieku. Sarunā ar Evu atklājas, ka katrs aplūkošanai izliktais darbs labots un pārlabots, precizēts un slīpēts gandrīz gada garumā, bet mums, vērotājiem no malas, paveiktais izskatās kā dabas dota talanta viegls pieskāriens.

Evas Zeipes – Mačas izstāde būs apskatāma Gostiņu bibliotēkā līdz februāra mēneša beigām. Bibliotēka atvērta darba dienās no plkst.10.00- 18.00.

Gostiņu bibliotēkas vadītāja Daina Vikle