Februāris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
05.03.2018 - 09:00

Februārī bērnu bibliotēkā ritēja spraigs darbs. Pēcpusdienās mazie lasītāji un bibliotēkas apmeklētāji labprāt kavējās pie mums. Dažs gatavoja skolas darbus, cits izmantoja bibliotēkas iespējas atpūtai – spēlēja spēles, pavadīja laiku radošās nodarbēs, izmantoja datoru vai lasīja. Runājot par radošajiem darbiem, jāpiemin bibliotēkas klubiņa “Sprīdītis” jaunie talanti, kas vadītājas Janīnas Krompānes ne tikai gatavoja dažādas dekoratīvas lietas, bet arī sarīkoja savu darbiņu izstādi kultūras centrā, lai iepriecinātu tur sanākušos apvienības “Daugavas rīts” seniorus. Klubiņa vadītāja pastāstīja sanākušajiem par nodarbībām, un vairākas kundzes izteica vēlmi, lai arī viņu mazbērni apmeklētu mūsu klubiņu.

Sadarbojāmies arī ar Pļaviņu novada ģimnāziju. 1.a klasē notika bibliotekārā stunda, kur bērni uzzināja, kas ir bibliotēka un kādas iespējas mūsdienās tā piedāvā. Jau lielākiem bērniem, 4. klasēm, notika literāri rīti “Ciemos nāk pasaku Andersens “ par šo neparasto un noslēpumaino personību un viņa brīnišķīgajām pasakām. Toties 9. klases skolēnus iepazīstinājām ar rakstnieces – novadnieces Emīlijas Prūsas dzīvi un daiļradi. Ēnu dienā pie mums bija ēnotājas - 3 meitenes no 9. klases - Rendija, Eva un Evita, kas iepazina bibliotekāra profesiju. Meitenes gan atzina, ka dzīvē tomēr kāro darīt ko citu, bet nekad jau nevar zināt, kā dzīves ceļš pagriežas.

Protams, visveiksmīgākā sadarbība mums ir ar mūsu vistuvākajiem kaimiņiem - PII “Bērziņš”. Vidējās grupiņas bērni februārī bija pie mums savā pirmajā ekskursijā, bet lielākie – vecākās un sagatavošanas grupu audzēkņi – ir mūsu regulārie viesi. Arī šoreiz mums notika gan pasaku pēcpusdiena, gan bērnu rīts “Dzīvosim draudzīgi!”.

Klāt ir marts. Visi gaidām pavasari. Tas nāks ar jauniem plāniem, iecerēm, darbiem. Lai mums visiem pietiek spēka un darba prieka tos visus realizēt dzīvē!

Antra Galiņa, bibliotekāre