Februāris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
25.02.2021 - 13:00

Sveicieni visiem mūsu lasītājiem šogad! Ja kāds vēl nezina vai šaubās – kopš 12. janvāra bibliotēka ir atvērta un var grāmatas apmainīt klātienē. Grāmatas vairs nav jāievieto kastē, nav jāveic to lasīšanas laika pagarināšana! Mēs no savas puses esam parūpējušās par savu un apmeklētāju drošību. Veicam tikai grāmatu apmaiņu. Ar citām aktivitātēm šobrīd jāpagaida.

Šajā mēnesī noslēdzās arī projekts “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Lasītāji – projekta eksperti virtuāli aizpildīja aptaujas anketas, mēs tās nosūtījām Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centram. Gaidīsim projekta vadītāju atzinumu, kuras grāmatas šoreiz ieņems godalgotas vietas! Par sadarbību projekta darbā sirsnīgi pateicamies PII “Jumītis” filiāles “Bērziņš” vecākās un sagatavošanas grupu audzinātājām!

Esam aicinājušas piektklasniekus piedalīties attālinātā “Skaļās lasīšanas konkursā”. Pērn tajā Pļaviņu meitenei Amandai Rudzītei veicās ļoti labi. Kāpēc lai tā nebūtu arī šogad? Tāpēc visi interesenti aicināti griezties pēc sīkākas informācijas bibliotēkā, tel. Nr. 26519888. Vairāki bērni jau sākuši tam gatavoties, meklēt lasāmos fragmentus un uzņemt video.

 

Antra Galiņa, bibliotekāre