„Gada uzņēmējs Zemgalē 2019”

Publicēts: 
02.12.2019 - 13:45

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas notika piektdien, 29. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē.

Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Pļaviņu novada dome šai atzinībai nominēja SIA “ECOS” alus darītavu “BURSH”. Balvas “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” pasniegšanas svinīgajā pasākumā piedalījās Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, SIA “ECOS” īpašnieks Mārtiņš Daģis un Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem, kuru vārdus ZAP apstiprināja padomes sēdē, ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji. Interesanti, ka šogad visvairāk lauksaimniecību – graudkopību un lopkopību pārstāvošie uzņēmēji ir no Sēlijas novadiem, bet Zemgales vidienes pašvaldības vairāk pārstāv elektroapgādē, būvmateriālu ražošanas, celtniecības un mežsaimniecības nozarē strādājošie uzņēmēji.

Ar ZPR un pašvaldību finansiālu atbalstu visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Uz laureātu godināšanas pasākumu tika  aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Izskanēja arī īpaši sarūpēta kultūras programma, notika laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.

 

Elita Kaņepēja

uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

Juris Kālis

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists