Gleznotājas Edītes Krastenbergas piemiņas izstādes “Pļaviņu stāsti” atklāšana

Publicēts: 
14.05.2019 - 14:00

Sestdien, 11. maijā, Pļaviņu novada kultūras centrā tika atklāta gleznotājas Edītes Krastenbergas (10. 05. 1929. – 01. 02. 2016.)  piemiņas izstāde “Pļaviņu stāsti”. Izstādē skatāmi darbi, kuros māksliniece  ar apbrīnojamu precizitāti un sirsnīgu emocionalitāti iemūžinājusi pilsētiņas ielas, namus, dārzus,  gleznainos Daugavas krastus,  klintis un zvejnieku laivas. Atklāšanā piedalījās kupls interesentu pulks, pilsētas domes pārstāvji, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, muzicēja mākslinieces meita Agnese Krastenberga, siltus vārdus par mākslinieci teica viņas laikabiedri.

Ingrīda Burāne savā runā uzsvēra patriotisma un piederības sajūtas savai dzimtajai pusei nozīmību globalizācijas laikmetā, analizēja Edītes Krastenbergas atstātā mantojuma mākslinieciskos un kultūrvēsturiskos aspektus. Viņa arī aicināta domāt par apjomīga Daugavas gleznojumiem veltīta albuma izdošanu, jo Edīte Krastenberga savos darbos bieži atspoguļojusi vēsturisko Daugavas krastu ainavas, klintis, plostniekus, koku pludināšanu, ledus iešanu, upes noskaņas dažādos gadalaikos.

Izstādes kuratore Guna Kalnača iepazīstināja apmeklētājus ar izstādes tapšanas gaitu, darbu atlasi, pateicās Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļas studentiem par darbu sagatavošanu izstādei.

Sirsnīgs bija mākslinieces meitas Agneses stāstījums par to, kā mamma gleznojusi, bet viņa blakus spēlējusi klavieres. Arī izstādes atklāšanā uz kultūras centra lielā koncertflīģeļa ar apbrīnojamu izjūtu tika atskaņotas mātei un meitai tik tuvās Friderika Šopēna etīdes.