Iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārzemēm, obligāti jāievēro pašizolācija. Par ierobežojumu pārkāpšanu var iestāties gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība

Publicēts: 
19.03.2020 - 15:00

2020. gada 19. martā Pļaviņu novadā, veicot pārbaudes, ir atklāti vairāki gadījumi, kad persona ir atgriezusies no Covid-19 skartajām valstīm un neievēro Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” nosacījumus uz pašizolāciju, tādējādi apdraudot gan savus ģimenes locekļus, gan sabiedrību.

Lai noskaidrotu visus apstākļus, par šiem gadījumiem Valsts policijā ir uzsāktas administratīvās lietvedības un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības.

Lūgums rūpīgi iepazīties ar augstāk minētajiem noteikumiem https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu, vai https://mk.gov.lv/lv/content/covid-19 un strikti tos ievērot.

Ieteikums noklausīties Videokonference par pašvaldību un atbildīgo dienestu darbību, sadarbību ārkārtējās situācijas laikā, https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/486-videokonference-par-pasvaldibu-un-atbildigo-dienestu-darbibu-sadarbibu-arkartejas-situacijas-laika.

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus.

Pļaviņu novada pašvaldības policijas priekšnieks A. Liepiņš

 

Atgādinām, ka  no 18. marta īpaši piesardzības pasākumi tiek attiecināti uz visām pasaules valstīm!