Iedzīvotājus aicina kopā plānot jaunā Aizkraukles novada attīstību

Publicēts: 
01.02.2021 - 13:30

2020. gada nogalē Aizkraukles novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu novadiem ir uzsākusi darbu pie jaunveidojamā Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes. Tās veidošanā savu viedokli aicināti izteikt šo pašvaldību iedzīvotāji.

Ikviens Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Neretas un Pļaviņu novada iedzīvotājs un interesents aicināts piedalīties attīstības programmas izstrādē, piedaloties tematisko grupu diskusijās tiešsaistē, kā arī aizpildot aptaujas anketas elektroniski un papīra formā.

Tematisko grupu diskusijas notiks tiešsaistē (Zoom vai Teams platformās):  

 

Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa:

12. februāris 13:00 – 17:00

Ekonomiskās attīstības darba grupa

18. februāris 13:00 -17:00

Izglītības, sporta un kultūras darba grupa:

25. februāris 13:00 – 17:00

Vides darba grupa

3. marts 13:00 – 17:00

Teritorijas plānošanas darba grupa

10. marts 13:00 – 17:00

 

 

Darba grupas informēs par jomas aktualitātēm un organizēs diskusijas par jomas vajadzībām, iespējām, vienosies par nākotnes vīziju un definēs nepieciešamo rīcību.

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, lūgums sūtīt e-pastu Ilonai Kāganei uz e-pastu: ilona.kagane@aizkraukle.lv, norādot darba grupu, kurā plānojat piedalīties.

 

Iedzīvotāji līdz 28. februārim tiek aicināti aizpildīt anketas, kuras atrodamas šeit.

Anketas papīra formātā pieejamas Pļaviņu novada bibliotēkās un Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

 

Lai izvairītos no pucēšanās, iedzīvotāji aicināti anketas aizpildīt ārpus klientu apkalpošanas centra vai bibliotēku telpām, kā arī to iesniegšanai izmantot domes vai bibliotēku pastkastītes.

*Apmeklējot pašvaldības iestādes, jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: iestādē ierodies viens, izmanto mutes un deguna aizsegu, ievēro vismaz 2 m distanci, dezinficē rokas, rakstīšanai izmanto savu pildspalvu un iestādē pavadi pēc iespējas mazāk laika.

 

Plānosim jaunā Aizkraukles novada attīstību kopā!

 

Arvis Upīts 
Aizkraukles novada domes 
vecākais sabiedrisko attiecību speciālists

Jana Juste
Pļaviņu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste