Iesaistieties! Atbalstiet! Lasiet! Vērtējiet!

Publicēts: 
07.07.2021 - 11:15

Pļaviņu bibliotēkas, Klintaines un Vietalvas pagasta bibliotēkas turpina dalību lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”, aicinot gan mazos, gan lielos lasītājus lasīt un vērtēt kolekcijā piedāvātās grāmatas un ieteikt citiem lasītājiem savas izvēlētās. Jūnijā saņemta grāmatu kopa 906 eiro vērtībā Pļaviņu apkaimes bibliotēkām, arī Pļaviņu ģimnāzijas bibliotēkai, kas projekta ietvaros iepirkta par valsts piešķirto naudu. Kopumā 116 eksemplāri ar 32 nosaukumu grāmatām.

Jau 21 gadu Latvijā darbojās lasīšanas veicināšanas programma, un no 2007. gada arī ārpus Latvijas robežām, latviešu diasporas lasītājiem. Kā katru gadu, lasīt un vērtēt grāmatas projekta dalībnieki var līdz nākamā gada janvārim. Tas ir pietiekošs laika sprīdis, lai varētu izlasīt sešas kolekcijā esošās, pa lasītāju vecuma grupām dalītās grāmatas.

2021. gada žūrijas grāmatu kolekcija apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) tīmekļa vietnes sadaļā Lasāmkoks - “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrija 2021”, bibliotēkās izliktajos plakātos un žūrijas grāmatu izstādēs.

Aicinām apmeklēt bibliotēkas, piedalīties lasīšanas programmā, kļūt par zinošiem ekspertiem, piedalīties pasākumos un saņemt atzinību par paveikto!

Lasīšana ir brīnišķīga izklaide, izmantojiet to!

Ziņu sagatavoja:

Iveta Gureviča, Pļaviņu bibliotēkas vecākā bibliotekāre