Iespējas jauniešiem

Publicēts: 
04.02.2020 - 14:00

No 30. līdz 31. janvārim norisinājās Europe Goes Local projekta “Darba ar jaunatni stratēģiskā attīstība. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā instrumenti pašvaldības ilgtermiņa stratēģijā” 2. moduļa mācības.

Jau otro reiz sanāca kopā jaunatnes politikas jomā iesaistītie darbinieki no 7 pašvaldībām, tajā skaitā arī mūsu lieliskā komanda no Pļaviņām, lai praktiski strādātu ar projekta veidošanu programmā “Eiropas solidaritātes korpuss”.

Apmācību laikā mentori  sniedza padomus, lai pašvaldībās varētu veiksmīgi sagatavot un iesniegt iecerēto  projektu.

No mācībām atgriezāmies ar skaidru plānu un uzdevumiem, kas jāizdara līdz projekta iesniegšanai. Mūsu novada komandas iecerētais projekta ilgtermiņa mērķis ir “Brīvprātīga darba sistēmas pilnveidošana Pļaviņu novadā”.

Projekta izstrādē ir paredzēts  iesaistīties  jauniešiem, kas vecāki par 18 gadiem.

Uzmanību visiem 18+ jauniešiem, kas vēlas izmēģināt savus spēkus projekta radīšanā, īstenošanā un rezultātu sasniegšanā! Aicinām pieteikties projekta darba grupā līdz 7. februārim JIC “Idejā” pie vadītājas un jaunatnes lietu speciālistes. Tā būs iespēja gūt zināšanas, pielietot tās praktiski un būt aktīvam brīvprātīgā darba iespēju izzinātājam mūsu novadā. Nāciet, nenožēlosiet, būs vērtīgi un interesanti!

 

Eva Lasmane
JIC "Ideja" vadītāja,
Pļaviņu novada jaunatnes lietu speciāliste