Ieteikumi pirmsskolēnu vecākiem ārkārtējās situācijas laikā

Publicēts: 
26.03.2020 - 10:15

Šobrīd, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija, daudzi pirmsskolēni atrodas mājās ar ģimeni. Skola2030 ir sagatavojusi vispārīgus atbalsta materiālus par mācīšanos mājās, tos papildinās katru nedēļu. Materiāli atrodami https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai. Piedāvātos tematus var izzināt visi ģimenes pirmsskolas vecuma bērni kopā.

Pirmskolas izglītības iestāžu „Jumītis”, filiāļu „Bērziņš” un „Zīļuks” 5-6 gadīgo bērnu pedagogi sazinās ar vecākiem, sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/ rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavoto nedēļas plānu vecāki saņems iestādē, kuru bērns apmeklē katru pirmdienu ārkārtējās situācijas laikā.

Lai interesanta mācīšanās kopā!

Pirmsskolas izglītības metodiķe Aiga Čepule