Ievērojot latviskās tradīcijas, novadā sagaida Meteņus

Publicēts: 
12.02.2018 - 16:45

9. februārī Klintaines pagastā uz Pavasara gaidīšanas svētkiem interesentus pulcināja folkloras kopa “Āre”. Meteņi ir laiks, kad ziema iet uz beigām un laiks sāk griezties uz pavasara pusi.

Lai jaunajā gadā būtu laba raža, gājām rotaļās, daudz lielījāmies un vizinājāmies no kalna ar ragaviņām. Dzinām Meteni, tas bārstīja saldumus un reizēm uzlēja kādu ūdens šalti. Kā jau tas pieņemts meteņos, ēdām vārītus zirņus, cūkas ausi un pīrāgus.

 

Ej projām, Metenīt, ar to miežu plācenīt’!

Man atnāks Lieldieniņa ar raibām oliņām.

 

K. Ginaite, kultūras pasākumu organizatore