Informācija deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem par pašvaldību vēlēšanām

Publicēts: 
11.03.2021 - 10:30

Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka no 2021. gada 17. marta līdz 2021. gada 6. aprīlim notiks deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Deputātu kandidātu saraksti no 2021. gada 17. marta tiks pieņemti Aizkraukles novada pašvaldības 1.stāva SĒŽU ZĀLĒ (atrodas blakus Klientu apkalpošanas centram), Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Sarakstu pieņemšanas laiki:

  • otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00;
  • trešdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija informē, ka deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji aicināti no 2021. gada 12. marta sarakstu iesniegšanai pieteikties, rakstot uz e-pastu: vk@aizkraukle.lv un zvanot uz tālruņa numuru 29277115. Ja kandidātu sarakstu pirmie vēlas iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija noteikusi, ka e-pastā iesūtīto pieteikumu secība arī noteiks, kurš no iesniedzējiem būs tiesīgs sarakstu iesniegt pirmais.

Svarīgi atgādināt, ka saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15. panta septīto daļu kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu. Pieteikumu piekļuves tiesību  piešķiršanai var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu e-parakstu (e-pasts vk@aizkraukle.lv)  vai nogādāt  Aizkraukles novada klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101). Minētā iesnieguma iesniegšanai pilnvarojums nav nepieciešams.

Ja kādi kandidātu sarakstu iesniedzēji interesējas par iespēju gatavot kandidātu sarakstus vairākiem vēlēšanu apgabaliem (vēlēšanu pašvaldībām), tad šajā gadījumā kandidātu saraksta gatavotāja lietotāja tiesības var piešķirt tikai Centrālā vēlēšanu komisija, un saraksta gatavotājam ar iesniegumu jāvēršas Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot to uz e-pastu ritvars.eglajs@cvk.lv. Pieteikumā jānorāda visi vēlēšanu apgabali, kuros piekļuve lietojumprogrammai nepieciešama.

Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 18. pantu vēlēšanu komisija pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu Aizkraukles novada pašvaldības kontā ir iemaksājuši drošības naudu. Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru ievēlējamo deputātu. Jaunveidojamā Aizkraukles novada pašvaldības domē ievēlējamo deputātu skaits ir 19 (deviņpadsmit).

Konta informācija drošības naudas iemaksai:
Aizkraukles novada pašvaldība|
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Reģ.nr. 90000074812
AS Swedbank
SWIFT kods:  HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551034734095

Veicot maksājumu, ir jānorāda, kas naudu iemaksājis un kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta. Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes vēlēšanām. Ja no šā nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes vēlēšanās ir ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda tiks atdota iemaksātājiem, savukārt, ja netiks ievēlēts neviens deputāts, vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs pašvaldības budžetā.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā  sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.  

 

Plašāka informācija pieejama pie Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja (tālrunis 29277115) vai sekretāres  (tālrunis 22112922), e-pasts vk@aizkraukle.lv.

 

1. pielikums (kandidātu saraksta piekļuves tiesību pieprasīšana vairākos vēlēšanu apgabalos)

2. pielikums (saraksta sagatavotāja iesniegums - pieklļuves tiesību pieprasījums)