Informācija iedzīvotājiem par SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atsevišķiem pasākumiem saistībā ar ārkārtējo situāciju

Publicēts: 
11.11.2020 - 09:30

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī privātmāju sektorā, neveiks ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, plombēšanu. Šos darbus varēs veikt pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ūdensskaitītāju verificēšanas termiņi pēc ārkārtējas situācijas beigām tiks pagarināti uz 1 (vienu) mēnesi.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”