Informācija novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem

Publicēts: 
18.05.2020 - 13:00

Pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” būs slēgta no 25. maija līdz 26. jūnijam (ieskaitot). Līdz ar to no 25. maija dežūrgrupu režīmā strādās pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiāles “Bērziņš” un “Zīļuks”.

Ja vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu šajā periodā, viņiem jāvēršas pie pirmsskolas vadības ar lūgumu uzņemt bērnu dežūrgrupā. Bērnu vedot uz bērnudārzu, apliecinājumi vairs nav jāiesniedz, taču jāturpina  ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības  pasākumus.

Tā kā valstī vēl arvien ir ārkārtējā situācija, lūdzam atbildīgi izvērtēt nepieciešamību bērnam apmeklēt bērnudārzu.

Aiga Čepule,

PII metodiķe