Informācija Pļaviņu novada izglītības iestāžu skolēnu vecākiem

Publicēts: 
05.08.2019 - 16:15

Pļaviņu novada Sociālais dienests atgādina skolēnu vecākiem, kuru bērni apmeklē Pļaviņu novada izglītības iestādes, ka dienests sniedz sociālo palīdzību ģimenēm, kurās ir skolas vecuma bērni, kā arī sniedz materiālu atbalstu, izvērtējot ģimenes ienākumus uz vienu personu.

Pļaviņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā” nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, kas apmeklē Pļaviņu novada izglītības iestādes un kuru kopējie ienākumi uz personu vai ģimenes locekli nepārsniedz 75 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī (322,50 EUR):

 • mācību gada uzsākšanai - 50,00 EUR katram vispārizglītojošās skolas skolēnam (izmaksā vienu reizi gadā no 1. jūlija līdz 30. septembrim);
 • skolēnu ēdināšanas (pusdienu apmaksai skolā) izdevumu segšanai izglītības iestādē noteiktā apmērā Pļaviņu novada izglītības iestādēs divas reizes gadā (uz pirmo un otro mācību semestri, iemaksājot pakalpojuma sniedzēja kontā);
 • bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē līdz 50 % no izglītības iestādē noteiktās mēneša maksas par katru bērnu (ne vairāk kā deviņus mēnešus gadā);
 • pabalsts Mūzikas vai Mākslas skolas apmaksai, pabalsta apmērs sastāda 50 % no mēneša maksas izglītības iestādē mācību gada laikā, pabalstu iemaksājot izglītības iestādes kontā par katru semestri.

Lai pretendētu uz pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, prasītājiem Pļaviņu novada Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 1. iesniegums;
 2. iztikas līdzekļu deklarācija par ienākumiem no:
  • algota darba algas;
  • saimnieciskās darbības (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • autoratlīdzību līgumiem vai honorāra (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • pensijas apmēra (deklarācijas aizpildīšanas brīdī);
  • pabalstiem, stipendijām un uzturnaudām (par pēdējiem 3 mēnešiem);
  • nekustamās mantas nomas (īres) un kustamās mantas nomas (par pēdējiem 12 mēnešiem);
  • pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtiem dāvinājumiem, mantojumiem, dividendēm un laimestiem.
 3. visu maksājumu kontu (bankā, pastā) pārskati (par pēdējiem 3 mēnešiem).

Pļaviņu novada Sociālais dienests aicina vecākus izvērtēt savas ģimenes ienākumus, un, ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, vērsties dienestā Daugavas iela 4, Pļaviņās.

Vēršam vecāku uzmanību!

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta 6. punktā “Vecāku pienākumi pret bērnu” noteikts, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

 

Pļaviņu novada
Sociālais dienests