Informācija projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” baseina nodarbību apmeklētājiem

Publicēts: 
28.10.2019 - 12:00

Projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” realizācijas laikā novērots, ka baseina nodarbības Kokneses peldbaseinā apmeklē bērni bez vecāku uzraudzības, bērni netiek pieskatīti, un veidojas peldbaseina lietošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumi. Apmeklējot baseina nodarbības, Pļaviņu novada pašvaldība lūdz nodrošināt bērniem līdz 16 gadu vecumam pavadošo personu, kura uzņemas atbildību par nepilngadīgās personas rīcību, ievērojot peldbaseina iekšējās kārtības noteikumus.

Projekta ietvaros nodarbības baseinā ir paredzētas 40 dalībniekiem vienā apmeklējuma reizē. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, priekšroka šajā pasākumā tiek dota iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri projekta aktivitātēs iesaistās pirmo reizi.

Atgādinām, ka projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros bez maksas ir pieejams tikai peldbaseins. SPA zonas apmeklējums ir maksas pakalpojums!

Pateicamies par sapratni!

Lita Lietaviete,
Pļaviņu novada domes
Projektu vadītāja