Informatīvi paziņojumi iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu vai tā objekta aizsargjoslu

Publicēts: 
27.12.2018 - 15:45

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kas nodrošina pārvades gāzesvadu un gāzapgādes objektu ekspluatāciju valsts teritorijā. Saskaņā ar Ministru kabineta 05.12. 2006. noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu noteikšanas metodika" 41. punktu, gāzesvadu valdītājam reizi gadā nepieciešams informēt sabiedrību par aprobežojumiem un bīstamību gāesvadu aizsargjoslu zonās.

Sakarā ar to, ka Pļaviņu novada teritoriju šķērso pārvades gāzesvads vai tā objekta aizsargjosla, lūdzam iedzīvotājus iepazīties ar informatīviem paziņojumiem.

1. Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās 

2. Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

 

AS Conexus Baltic Grid