Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās

Publicēts: 
23.10.2015 - 16:30

21. oktobrī Jūrmalas pilsētas muzeja zālē norisinājās konference „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās”, tās laikā tika prezentēts nodibinājuma „Fonds Jūrmala Cilvēkam” projekts, kura mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un sociālās nevienlīdzības mazināšanu, attīstot pieejamu vidi Latvijā. Uzlabot sociālos pamatpakalopjumus, un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā personām ar pārvietošanās grūtībām (jaunās māmiņas un ģimenes, cilvēki ar pārvietošanās traucējumiem un personas ar redzes un dzirdes invaliditāti, seniori, kā arī persona ar īslaicīgu invaliditāti, kuram ir ierobežotas vai apgrūtinātas pārvietošanās iespējas).

Gunta Anča (LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja, Eiropas Ekonomikas un Soiālo lietu komitejas pārstāve, (http://www.sustento.lv/)) runāja par pieejamas vides ietekmi uz tūrisma attīstību Eiropā un Latvijā, uzsverot, ka cilvēki ar pārvietošanās grūtībām līdzīgi kā citi sabiedrības locekļi vēlas piedaltīties visās aktivitātēs, arī brīvā laika pavadīšana ir nozīmīga viņu dzīves sastāvdaļa. Iespēja apgūt citu valstu kultūru un vēsturi ir tikai dažas no tūrisma pozitīvajām vērtībām. Tomēr, lai piedalītos tūrisma aktivitātēs, cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām ir jāsastopas ar dažādiem šķēršļiem. 21. gadsimtā, veidotjot iekļaujošu sabiedrību, strauji attīstās tāda sociālā tūrisma apakšnozare kā pieejams tūrisms.

Cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ceļošanu ietekmē vairāki faktori: ceļojumu plānošanas informācija, transporta barjeras, pieejamas naktsmītnes kā arī klientu apkalpošanas līmenis un apkārtējo attieksme. ES dzīvo ap 80 miljoni cilvēku ar invaliditāti, strauji pieaug senioru skaits, kuriem ir funkcionāli traucējumi, pārvietošanās grūtības ir arī jaunajiem vecākiem, kas pārvietojas ar maziem bērniem ratos. Liela daļa no šiem cilvēkiem ir aktīvi un v;elas ceļot gan individuāli, gan kopā ar ģimenēm un draugiem, bet, lai to darītu ir nepieciešami pakalpojumi, kuri atbilst šo cilvēku fiziskām un mentālām vajadzībam. Tieši tādēl „Fonds Jūrmala Cilvēkam” dalījās ar ieteikumiem tūrisma objektu pielāgošanai un uzlabošanai Latvijas pašvaldībās.

Konferences noslēgumā pārstāvēto Latvijas pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, NVO pārstāvji un tūrisma speciālisti iesaistījās diskusijās kā pilsētvidi padarīt pieejamāku, ērtāku gan jaunajiem vecākiem ar bērniem, gan senioriem, gan cilvēkiem ratiņkrēslos.

Aicinu Pļaviņu novada tūrisma uzņēmējus griezties pēc informācijas un ieteikumiem tūrisma objektu pieejamības izveidei un uzlabošanai, Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrā, Daugavas ielā 49.

 

Līva Kotina, Tūrisma informācijas centra vadītāja