Īstenots projekts „Lorelejas klints apkārtnes labiekārtošana”

Publicēts: 
03.01.2019 - 09:15

Pļaviņu novada dome ar Biedrības „Daugavas savienība” līdzfinansējumu ir īstenojusi projektu “ Lorelejas klints apkārtnes labiekārtošana”. Lorelejas klints atrašanās vieta jāmeklē pie Daugavas Pļaviņu pilsētas teritorijā, iepretī pašreizējai Pļaviņu novada ģimnāzijai, pa Lielo Krasta ielu nedaudz austrumu virzienā (pret Lielā Krasta 23). Klints tika appludināta 1965. gadā, uzbūvējot Pļaviņu HES.

Tā kā Pļaviņu pilsētas garums gar Daugavu ir 7 km, un Daugavas iela stiepjas gar Daugavas upi, nenoliedzami tieši krasts ir izteiksmīgākā vizītkarte caurbraucējiem, tūristiem, viesiem. Daugavas  labā krasta aizsargdambja būvniecības rezultātā ir izveidojusies teritorija, kas atrodas pilsētas centrā, ir atklāta skatam uz Daugavu.

Šobrīd tā ir teritorija, kuru ik gadu cenšamies padarīt pieejamāku, interesantāku un drošāku apmeklētājiem. Uzstādīto soliņu, uz dambja rīkoto skriešanas sacensību un veikto labiekārtošanas darbību rezultātā, apmeklētāju skaits ik gadu Daugavas promenādē pieaug.

Šai vietā pulcējas skolēni izlaidumos, fotografējoties uz Daugavas fona, apstājas autobraucēji, vecāka gada gājuma cilvēki krastu dambja teritorijā iecienījuši un atzīst  kā nūjošanai piemērotāko, tā ir arī droša un klusa vieta pastaigām māmiņām ar bērniem.

Lielu interesi šī vieta izraisa tūristiem, ar savu applūdušās Lorelejas klints un Velna atvara stāstu. Šo vietu iecienījuši makšķernieki. Netālu esošā pansionāta iemītnieki aktīvi izmato iespēju pastaigāties gar izgaismoto Daugavas krastu. Iegūtā informācija par leģendām apvīto Lorelejas klinti apmeklētājam ļauj nodoties romantiskām pārdomām.

Realizējot projektu ir palielināta Daugavas ielejas ainaviskā vērtība. Veikta labiekārtojamās atpūtas vietas bruģēšana Daugavas krastā, Lielā Krasta ielā, no kuras paveras skats uz Daugavas ieleju. Izvietota informācijas plāksne par Lorelejas klinti. Izsakām pateicību Ivetai Krastiņai par atsaucību un atbalstu projekta īstenošanā.

Projekta realizācijas gaitā radītas papildus iespējas krastmalas izmantošanai, turpmākai tūrisma un aktīva brīvā laika pakalpojumu sniegšanas attīstībai.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 1802.54, t.sk. līdzfinansējums no Biedrības “Daugavas Savienība” EUR 617.00.

 

Helmuts Banders