Izglītības projekti, kuros piedalās Pļaviņu novada ģimnāzija

Publicēts: 
08.03.2018 - 13:45

Pļaviņu novada ģimnāzija darbojas izglītības projektos:

UNESCO asociēto skolu projekts:

Sporto visa klase:

Ekoskola:

Kustība "Draudzīga skola" :

 
"Mammadaba"

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001)

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001
 
Iniciatīva "Latvijas Skolas soma"