Izmaiņas centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā

Publicēts: 
31.10.2019 - 20:00

2019. gada 31. oktobrī Pļaviņu novada dome pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru, sākot ar 2020. gada 1. janvāri Klintaines pagastā (Stukmaņu un Rīteru ciemā) un Aiviekstes pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegs SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Tas nozīmē, ka Klintaines un Aiviekstes pagastu iedzīvotājiem, kuri saņem centralizētos ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumus, vajadzēs pārslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”.

Informējam, ka ar 01.01.2020. par pakalpojuma sniegšanu tiks piemēroti SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” tarifi:

  • ūdens: 1.22 EUR ar PVN par 1m3
  • kanalizācija: 2.09 EUR ar PVN par 1m
  • kopējais tarifs (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) 3.32 EUR ar PVN.

Aicinām iedzīvotājus pārslēgt pakalpojuma līgumus, jo saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

 

Pļaviņu novada dome