Izskanējis koncerts “Mans talants Latvijai!”

Publicēts: 
06.05.2019 - 10:45

Valsts svētku svinēšana un gatavošanās tiem ir viens no veidiem, kā izkopt skolas audzēkņos patriotismu un valstisko apziņu. Šogad, atzīmējot valsts svētkus – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu –, 2. maijā Pļaviņu Mūzikas skolā norisinājās pasākums “Mans talants Latvijai!”, tikšanās ar mūsu skolas solfedžo un mūzikas literatūras skolotāju Maiju Kīni. Skolotāja ir autore vairākiem dziesmu krājumiem, tai skaitā  dziesmu krājumam bērniem un jauniešiem “Dzimis Latvijā”. Koncertā Maijas Kīnes dziesmas atskaņoja Pļaviņu Mūzikas skolas, Krustpils pamatskolas audzēkņi un arī mūsu skolas solfedžo un kora klases skolotāja Ginta Gudjāne.

Maija Kīne ir pārliecināta – dziesmas var padarīt šo valsti labāku: „Lai skan dziesmas! Lai skan dziesmas, jo tās dara cilvēka dzīvi gaišāku un priecīgāku prātu. Dziedot mēs varam būt tikai labāki un jaukāki gan viens pret otru, gan savā zemē par lieliem darbiem domājot.”

 

Dita Ārgule,

Pļaviņu Mūzikas skolas direktore