Izsludina izsoli nekustamajam īpašumam "Pūkpīles"

Publicēts: 
08.03.2018 - 11:45

Pļaviņu novada Pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisija izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Pūkpīles” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar mežaudzi 0.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 3258 001 0033.

 

Adrese

 

Platība (ha)

 

Sākumcenā,

EUR

 

Augšupejošs solis, EUR

 

Nodrošinājums EUR

 

Izsoles sākums, plkst.

 

“Pūkpīles”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads

 

0.80

 

600,00

 

50,00

 

60.00

 

1100

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 2018. gada 19.aprīli, plkst. 1100.

Izsoles nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja ir ieskaitīts izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018. gada 18. aprīlim, plkst. 1700.

Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Pļaviņu novada domes klientu apkalpošanas centrā vai 7. kabinetā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

Nekustamos īpašumus - zemes vienību var apskatīt dabā, iepriekš piezvanot pa tālruni 65133855 (Pļaviņu novada domes 7. kabinets) un saskaņojot tikšanās laiku.

Pirmpirkuma tiesības ir zemes īpašumu pierobežniekiem.

IZSOLES NOTEIKUMI