Izsludina pieteikšanos uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām (precizēts 16.03.2021.)

Publicēts: 
15.03.2021 - 11:30

Gatavojoties Pašvaldību vēlēšanām 2021. gada 5. jūnijā Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos uz novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu vietām Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru iecirkņos.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
  • vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklis izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu, kas iesniedzama:

  • Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, Aizkraukles novad,s LV- 5101 aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijai" ievietojot to pasta kastītē pie durvīm;
  • Iepriekš piesakoties (tālruņa numurs  22112922), nodot pieteikumu Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretārei.

līdz 2021. gada 31. martam.

Pieteikuma forma atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2021  – darbs vēlēšanu iecirknī.

Pieteikuma veidlapa

 

Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Lauks, 29277115.

Aizkraukles novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāre Ulrika Britāne, 22112922.