Izsludināta nekustamā īpašuma Bebrulejas iela 3 pirmā izsole

Publicēts: 
17.06.2020 - 10:15

Izsludināta nekustamā īpašuma Bebrulejas iela 3, Pļaviņas, Pļaviņu nov., kadastra nr.3213 001 2310 pirmo izsoli.

Pirmā izsole sāksies 19.06.2020. plkst. 13:00 un noslēgsies 20.07.2020. plkst 13:00.

Izsoles sākuma cena - EUR 2700, izsoles solis EUR 100.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.