Izstādes “Mans lidojums” atklāšana Jēkabpils Tautas namā 3. decembrī

Publicēts: 
09.12.2019 - 15:45

Kā tradīcija, jau piekto reizi, Pļaviņu Mākslas skola eksponē audzēkņu radošos darbus Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē. Parasti gan tie bija absolventu noslēguma darbi, bet šoreiz izstāde ataino Pļaviņu Mākslas skolas daudzpusīgo mācību procesu. Apskatāmi gan keramikas un veidošanas darbi, gan zīmējumi un grafikas, gan dažādu žanru gleznojumi.

Skolas kolektīvam liels pārsteigums izstādes atklāšanā bija kuplais apmeklētāju skaits. Mūs apciemoja gan pārstāvji no Aizkraukles Mākslas skolas, gan Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņi, gan Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kursanti. Tomēr vislielākais pārsteigums bija Vidusdaugavas televīzija, tādēļ jo īpaši uztraucās Pļaviņu Mākslas skolas 6. klases audzēkņi, kuri pirmo reizi stāstīja par saviem radošajiem darbiem publiski. Esam lepni, ka viņi nezaudēja drosmi.

Mūsu skolas talantīgās absolventes Anželikas Žukovas izstādes atklāšanas muzikālais priekšnesums bija skaists piemērs par mākslas un mūzikas mijiedarbību. Esam gandarīti, ka Anželika izvēlējusies savu profesionālo tālākizglītību turpināt mākslas nozarē un šobrīd mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā multimēdiju dizainu.

Prieks, ka pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem kopīgiem spēkiem izdevās apvienot tik dažādus audzēkņu radošos darbus.

Lai mācību stundas ārpus ierastās vides būtu pilnvērtīgākas, audzēkņiem bija iespēja ne tikai piedalīties savā izstādes atklāšanā, bet arī apmeklēt latviešu mākslinieku Intas Celmiņas un Eduarda Grūbes gleznu izstādi “Gaismas un tumsas spēles” galerijā “Mans’s”.

Paldies Pļaviņu novada domei par mūsu skolas radošās darbības atbalstīšanu gan novadā , gan ārpus tā.

Izstāde “Mans lidojums” Jēkabpils Tautas namā būs skatāma līdz 31.12.2019.

Laipni aicināti!

 

Informāciju sagatavoja:

Diāna Nagle,

Pļaviņu Mākslas skolas direktores vietniece izglītības jomā