Jāņa Jaunsudrabiņa grāmatu izdevumu retumi aplūkojami Pļaviņu novada bibliotēkā

Publicēts: 
06.08.2018 - 15:15

Augusts ir mūsu novadnieka - rakstnieka, gleznotāja, grāmatu ilustratora, latviešu mākslas teorētiķa un kritiķa Jāņa Jaunsudrabiņa mēnesis - dzimis 1877. gada 25. augustā, bet mūžībā aizgājis 1962. gada 28. augustā. Savas dzīves laikā Jaunsudrabiņš devis vērtīgu pienesumu latviešu kultūrai, vairākus mūža gadus dzīvojis, gleznojis un rakstījis Pļaviņās. Pieminot un atceroties viņa paveikto, radīto un atstāto nākamajām paaudzēm, Pļaviņu novada bibliotēka piedāvā unikālu izstādi ar 20. gadsimta pirmajā pusē iznākušajiem rakstnieka  darbu izdevumiem. Katra no šīm grāmatām nāk pie lasītāja ar savu neatkārtojamo stāstu un pievienoto vērtību.  

Piedāvājam nelielu ieskatu izstādē.

Romāna “Augšzemnieki”(1944) titullapā Latviešu karavīru palīdzības biedrības iespiestais spiedogs vēsta: "Šī grāmata ir tautas velte Tev un citiem latviešu karavīriem. Jo vairāki to izlasīsi, jo vērtīgāka tā kļūs. Tāpēc - saudzē to!".

Savukārt, Gulbja apgādā izdotās grāmatas "Kaukass"(1920, “Kaukāzs”, sērijā “LATVJU jaunākā  Rakstniecība”) un “Senā sehtā” (1918, “Senā sētā”, sērijā “Liventāla bibliotēka”), lasāmas vecajā drukā.

Īpašs stāsts par Jāņa Jaunsudrabiņa "Mākslas vēsturi". Liktenis bija lēmis rakstniekam uzņemties pedagoga pienākumus Grēvenes ģimnāzijā, mācot jauniešiem mākslas vēsturi, taču materiālu mācībām nebija un nācās vien pašam tos sagatavot. Jānis Jaunsudrabiņš izveidoja skolas programmai atbilstošu mācību materiālu, uzrakstītu vienkāršā, saprotamā, saistošā valodā. Aizraujošs un izzinošs materiāls ikvienam lasītājam! Ir piepildījušies autora pravietiskie vārdi, sastādot šo grāmatiņu: “Un nule, kad viss kurss šķiet nobeigts, nododu konspektīvo brošūriņu kollēgu lietošanai. Vismaz būs pieturas punkti, no kuriem izejot varēs ielaisties plašākās pārrunās. Varbūt galu galā šis darbiņš atrod lasītājus arī ārpus skolas.”

Uzmanību piesaista trimdā izdoto Jaunsudrabiņa romānu “Neskaties saulē” un “Nāves deja” vizuālā forma. Grāmatu īpašnieks, vēlēdamies tās saglabāt, radis risinājumu, iesienot divas grāmatas vienos vākos.

Gadu gaitā bibliotēku krājumi papildinājušies ar vairākiem J. Jaunsudrabiņa darbu izdevumiem no personīgajām bibliotēkām, par ko liecina spiedogi grāmatās.

Vēstījumu par izstādē aplūkojamajām grāmatām varētu turpināt, tāpēc aicinām ikvienu J. Jaunsudrabiņa talanta cienītāju iegriezties bibliotēkā, lai iepazītos ar rakstnieka darbu senajiem izdevumiem.

Pļaviņu novada bibliotēka izsaka pateicību par sadarbību izstādes sagatavošanā Aizkraukles pilsētas, Gostiņu, Pļaviņu bērnu bibliotēkām un lasītājai Elīnai Salmiņai par vērtīgo J. Jaunsudrabiņa grāmatu dāvinājumu.

 
Ziņu sagatavoja
Iveta Gureviča, Pļaviņu novada bibliotēka