Jaunais mācību gads pirmsskolas izglītības iestādēs sācies ar pārmaiņām

Publicēts: 
06.09.2019 - 09:30

Nemanāmi aizsteigusies vasara, šur tur jau aizlido krāsaino lapu tauriņi, pļavās ievijušies sudraba tīmeklīši, grozos ieripo saldi skābenās brūklenes, rūgtenās pīlādžogas. Klāt atkal jaunais mācību gads. Kā odziņas groziņā novada bērnudārzos ieripo bērni. Jaunajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” ieripos 84 audzēkņi, filiālē “Bērziņš”- 106 audzēkņi, filiālē “ Zīļuks” - 24 audzēkņi.

Jaunais mācību gads pirmsskolā nāk ar pārmaiņām. 2019. gada 1. septembrī stājas spēkā jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un pirmsskolā tiks īstenotas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas gan mācību saturā, gan pieejā. Lai veiksmīgāk tās ieviestu, mūsu novada pirmsskolas izglītības pedagogi ir pilnveidojuši un vēl turpina pilnveidot savas prasmes, izmantojot Skola2030 piedāvāto daudzpusīgo atbalstu, iepazīstas ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzi.

Visas novada pirmsskolas izglītības iestādes nemainīgi nodrošina gan patīkamus mācību apstākļus, gan draudzīgu vidi audzēkņu adaptācijai, to sakārtojot un pilnveidojot gan ar jaunākajām tehnoloģijām, gan dažādu inventāru. Šogad vērienīgākie remontdarbi veikti pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Bērziņš”. Tagad pa jaunuzklāto bruģi bērni dosies uz bērnudārzu, kur izremontētas, gaišas un patīkamas ir visas telpas.

“Nav svarīgi, ko jūs radāt, tās var būt smilšu pilis jūras krastā, bet jebkam, ko jūs darāt vajadzētu rasties no rotaļīguma un prieka.” (Ošo)

Lai 2019./2020. mācību gadā katru dienu izdodas rast prieku darbojoties un sadarbojoties gan bērniem, gan vecākiem, gan darbiniekiem!

 

Vizma Mūrniece,
pirmsskolas izglītības iestādes  “Jumītis” ar filiālēm
“Bērziņš” un “Zīļuks” vadītāja