Jauniešus un lēmumu pieņēmējus aicina uz “Kafiju ar politiķiem”

Publicēts: 
10.01.2018 - 08:15
Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” PROJEKTS “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”, Līguma Nr. 2-25/44
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 

Lai jauniešiem sniegtu iespēju sēsties pie viena galda ar politikas veidošanas pārstāvjiem savā pašvaldībā, 2018. gada 18. janvārī Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centrā "Ideja" Daugavas ielā 50, plkst. 15.00 notiks Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju pasākums “Kafija ar politiķiem”.

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Tiekoties abas puses iesaistās jauniešiem un vietējai kopienai svarīgu problēmu apspriešanā, un tiek izstrādāti dažāda veida risinājumi.

Novembra beigās biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” uzsāka Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atbalstīta projekta “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt” realizēšanu. Projekts paredz trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumus Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmju organizēšanu, lai pilnveidotu un virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. – 2024. gadam.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi šādas jauniešu un politiķu tikšanās. Līdzīgi pasākumi līdz janvāra beigām notiks visā Latvijā ar mērķi izstrādāt nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Projektu finansē Latvijas valsts, administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.

 

Agita Pleiko, Jēkabpils NVO resursu centra projekta vadītāja